کاربردهای تکنیکی فویل آلومینیوم

درخواست حذف این مطلب

در شرکت آلومینیوم هزاره ی سوم میلاد یا فویل آلومینیوم جمیل تولید می شود که بسیار متنوع هستند ، از بین این محصولات میتوان فویل آلومینیوم برای کاربردهای تکنیکی را میتوان نام برد.

شرکت فویل آلومینیوم هزاره سوم فعال در زمینه فروش فویل آلومینیوم و ید فویل آلومینیوم در بازار، جهت مصرف در صنایع تولیدی دیواره های ضد آتش، درب های ضد آتش، فیبر نوری و کابلهای الکتریکی می باشد.

among the many products in the jamil aluminum foil company, with the brand of the third millennium millennium, the aluminum foil can be named for technical applications.

the third millennium of aluminum is active in the sale of aluminum foil and the purchase of aluminum foil in the market for use in the manufacturing industry of fireproof walls, fireproof doors, fiber optic cables and electrical cables.